Οικονομικό Βαρόμετρο, Νοέμβριος 2009

Η Μεθοδολογία του Οικονομικού Bαρόμετρου

Οικονομικό Βαρόμετρο

 

 

 

Αν θέλετε να λάβετε τα αναλυτικά στοιχεία του Οικονομικού Βαρόμετρου Νοεμβρίου συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

 

 

Οικονομικό Βαρόμετρο – Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI) – Νοέμβριος 2009

Συνοπτικά αποτελέσματα

Ραγδαία επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος, ύστερα από το σύντομο διάλειμμα της μετεκλογικής ευφορίας

O Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI) της Public Issue σημειώνει, το Νοέμβριο πτώση 18 μονάδων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη υποδηλώνει την αντιστροφή της ευνοϊκής επίδρασης, που άσκησαν οι εκλογές στο καταναλωτικό κλίμα, κατά το προηγούμενο δίμηνο, επίδραση, που αποτυπώθηκε στην αλματώδη βελτίωση του Δείκτη Καταναλωτικών Προσδοκιών (CEI).

Η ραγδαία αύξηση των προσδοκιών επισκίασε, εν μέρει, την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των καταναλωτών, όπως αυτή αντανακλάται στην μείωση, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, του Δείκτη Τρέχουσας Οικονομικής Συγκυρίας (CECI). Αξίζει να σημειωθεί, ότι, κατά το μήνα Νοέμβριο, ο CECI προσεγγίζει τη χαμηλότερη τιμή του 2009. Σημαντικότερη εκδήλωση αυτής της τάσης αποτελεί η υποχώρηση, από τον Σεπτέμβριο, της ροπής προς αγορά και κατανάλωση.

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομία σημειώνουν επίσης μεγάλη πτώση. Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης αποκαλύπτει κατακόρυφη μείωση 36 μονάδων, εξέλιξη που ακυρώνει ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του προηγούμενου διμήνου. Εξίσου σημαντική μείωση εμφανίζουν και οι προσδοκίες για το προσωπικό εισόδημα (-31,3 μονάδες).

Ωστόσο, η σημαντικότερη επιδείνωση σημειώνεται στις προσδοκίες σχετικά με την ανεργία. Ο συγκεκριμένος δείκτης απώλεσε τα 4/5 της μεγάλης βελτίωσης του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Ομοίως, εμφανή επιδείνωση καταγράφει, η αποταμιευτική ροπή των νοικοκυριών, που επαναλαμβάνει το ιστορικό χαμηλό του Σεπτεμβρίου 2008, όπως και οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό, που υποχωρούν 22 μονάδες.

Τέλος, ο Δείκτης CCI της Public Issue και ο δείκτης ICS του Πανεπιστημίου του Michigan παρουσιάζουν και πάλι παράλληλη πορεία. Υπενθυμίζεται, ότι οι δύο δείκτες εμφανίζουν ομοιότητες στη συντριπτική πλειοψηφία των μετρήσεων του Οικονομικού Βαρόμετρου.

Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer Climate Index), καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η μέτρηση Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 9-12/11/2009

Αν θέλετε να λάβετε τα αναλυτικά στοιχεία του Οικονομικού Βαρόμετρου Νοεμβρίου συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.


Economic Barometer – Consumer Climate Index (CCI) -November 2009

Main findings

Rapid deterioration in consumer confidence, following the brief interlude of post-election euphoria

The Consumer Confidence Indicator (CCI) compiled by Public Issue declined by 18 points in November. This development signals the reversal of the favourable impact of parliamentary elections on consumer sentiment in the previous two-month period, an impact that was seen most clearly in the enormous improvement of the Consumer Expectations Index (CEI).

The sharp rise in expectations overshadowed, in part, the deterioration of the financial situation of consumers, as reflected by the decline, for the third consecutive month, of the Present Economic Conditions Index (PECI). It is worth noting that in November the PECI fell to its lowest value of 2009. An even more important manifestation of this trend has been the decline, since September, in propensity to purchase and consume.

Consumers’ expectations of the economy also deteriorated significantly. More specifically, the relevant index shows a dramatic drop of 36 points, a development that cancels out a large part of the increase recorded in the previous two-month period. Expectations of personal income meanwhile showed an equally significant decline (-31.3 points).

However, the greatest deterioration was recorded in unemployment expectations. The relevant index shed four-fifths of the considerable improvement registered in the two-month period September-October. Similarly, a clear deterioration was seen in the propensity to save of households, which reverted to the historically low level recorded in September 2008, as well as in consumers’ inflation expectations, which fell by 22 points.

Lastly, Public Issue’s CCI and the University of Michigan’s Index of Consumer Sentiment (ICS) resumed their parallel course. It should be noted that the two indices show similarities in the vast majority of Economic Barometer measurements.