Οικονομικό Βαρόμετρο, Ιανουάριος 2009

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer Climate Index), καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω

Η μέτρηση Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 7-13/01/2009

Η Μεθοδολογία του οικονομικού Bαρόμετρου

Οι Δείκτες του οικονομικού Bαρόμετρου

Οι προσφορές των εκπτώσεων, εν μέσω κρίσης, σε συνδυασμό με τη μείωση του πληθωρισμού, συντελούν στη βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος

Αισθητή βελτίωση 6,8 μονάδων παρουσιάζει τον Ιανουάριο ο Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος, προσεγγίζοντας τις 69,1 μονάδες. Η νέα τιμή του CCI, που είναι η τρίτη υψηλότερη μέχρι σήμερα, υπερβαίνει τον μέσο όρο του δείκτη (64,3), κατά 4,8 συνολικά μονάδες. Ωστόσο, η τιμή του Ιανουάριου εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 6,8 μονάδες της αντίστοιχης τιμής του Ιανουάριου 2008, που αποτελεί και την υψηλότερη επίδοση που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα ο Δείκτη Καταναλωτικού Κλίματος (75,9).

Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)

cci_2009_01.JPG

Findings based on Public Issue’s January 2009 Economic Barometer

The sales offers, in the midst of a crisis, in conjunction with the reduction of inflation, are contributing to an improvement in consumer sentiment

  • Marked deterioration in the Consumer Confidence Index in January, compared to the corresponding month of 2008.
  • Propensity to purchase and consume rising, in the midst of a sales period, due to the special offers of retail stores and the significant reduction of inflation.
  • Index of expectations for the economy rises, after three months of decline, despite unfavourable forecasts regarding the state of public finances and the competitiveness of the Greek economy, as well as the persistence of high interest rates on new housing, business and consumer loans.
  • Private sector employees, young people and students express the greatest fears about the course of unemployment over the next 12 months. Despite a relative improvement, the index of expectations for unemployment remains at particularly low levels, illustrating the strong feeling of job insecurity that prevails. In Greece, fear of dismissal is one of the clearest manifestations of the impacts of the economic crisis.
  • In the midst of an international economic crisis, an improvement was recorded in consumers’ expectations regarding their income.
  • Expectations regarding the course of inflation over the next 12 months remain invariably negative.