Πολιτικό Βαρόμετρο 88, Μάρτιος 2011

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.215 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 01-03/03/2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Η Μεθοδολογία του πολιτικού Βαρόμετρου Παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ: 10/03/2011 Τα θέματα του Βαρόμετρου: Κατεύθυνση της χώρας Ικανοποίηση από τη …

Περισσότερα...

Οικονομικό Βαρόμετρο 37, Φεβρουάριος 2011

    Η Μεθοδολογία του Οικονομικού Bαρόμετρου       Οικονομικό Βαρόμετρο – Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος – Φεβρουάριος 2011 / Economic Barometer – Consumer Climate Index (CCI) – February 2011 [[timeline-graph width=500 height=300 tid=63,44 gid=3 miny=0 maxy=150 ystep=15 title=mamou ]] Σύγκριση των Δεικτών Τρέχουσας Οικονομικής Συγκυρίας & Καταναλωτικών Προσδοκιών / Comparing Current Economic Conditions Index …

Περισσότερα...

Έρευνα Κοινής Γνώμης επί Ζητημάτων Δια Βίου Μάθησης

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 3.050 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 23/12/2010-18/01/2011. Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, με σκοπό: Αφενός, την αποτύπωση των απόψεων αλλά και της μέχρι σήμερα γνώσης και πληροφόρησης της κοινής γνώμης για …

Περισσότερα...

Έρευνα για τα θαλάσσια θηλαστικά

Η έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό της Μη-Κυβερνητικής Οργάνωσης WWF.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE: “Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε”, μιας συμμετοχικής ενημερωτικής εκστρατείας για τα θαλάσσια θηλαστικά στην Ελλάδα.

Περισσότερα...

Πολιτικό Βαρόμετρο 87, Φεβρουάριος 2011

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.009 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 04-08/02/2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Η Μεθοδολογία του πολιτικού Βαρόμετρου Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 13/02/2011 Τα θέματα του Βαρόμετρου: Κατεύθυνση της χώρας Ικανοποίηση από τη …

Περισσότερα...

Οικονομικό Βαρόμετρο 36, Ιανουάριος 2011

    Η Μεθοδολογία του Οικονομικού Bαρόμετρου       Οικονομικό Βαρόμετρο – Δείκτες Καταναλωτικού Κλίματος – Ιανουάριος 2011 / Economic Barometer – Consumer Climate Index (CCI) – January 2011 Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος / Consumer Climate Index (CCI) Σύγκριση των Δεικτών Τρέχουσας Οικονομικής Συγκυρίας & Καταναλωτικών Προσδοκιών / Comparing Current Economic Conditions Index (CECI) & …

Περισσότερα...

Η κοινή γνώμη απέναντι στο «τείχος» του Έβρου

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 523 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 12-13/01/2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 16/01/2011. Τα θέματα της έρευνας: Αναγνωρισιμότητα του “τείχους-φράχτη” Βαθμός ενημέρωσης για το “τείχος-φράχτη” Ταύτιση κράτους με το “τείχος-φράχτη” Αποτελεσματικότητα “τείχους-φράχτη” Γνώμη για το κόστος του “τείχους-φράχτη” Γνώμη για την ανέγερση …

Περισσότερα...

Πολιτικό Βαρόμετρο 86, Ιανουάριος 2011

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.005 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 07-11/01/2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Η Μεθοδολογία του πολιτικού Βαρόμετρου Παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ: 13/01/2011 Τα θέματα του Βαρόμετρου: Διεθνής ισχύς της χώρας Προσδοκίες για …

Περισσότερα...