Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση: Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση & το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Κυριακή, 31 Ιανουάριου 2010

Τα θέματα της έρευνας:

 • Η πρόσληψη του φαινομένου της μετανάστευσης
 • Συνολική αξιολόγηση της μετανάστευσης
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων της μετανάστευσης στην Οικονομία, τον Πολιτισμό, την Εγκληματικότητα & την Απασχόληση
 • Αξιολόγηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας
 • Γνώμη για τον περιορισμό στον αριθμό των μεταναστών
 • Άποψη για τον αριθμό των μεταναστών στην Ελλάδα
 • Πόσοι μετανάστες υπάρχουν στην Ελλάδα (τι πιστεύει η ελληνική κοινή γνώμη)
 • Γνώμη για τα εκλογικά δικαιώματα των μεταναστών, Δημοτικές & Βουλευτικές Εκλογές
 • Γνώμη για τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες
 • Γνώμη για τις προϋποθέσεις χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες
 • Γνώμη για τον αριθμό των απαιτούμενων χρόνων που πρέπει κάποιος να ζει στην Ελλάδα για τη χορήγηση ιθαγένειας
 • Πρόθεση συμμετοχής & ψήφος σε δημοψήφισμα για τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες