Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Μετανάστευση

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση, 2009

Κυριακή, 05 Ιουλίου 2009

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Επιπτώσεις της Μετανάστευσης
  • Στάσεις απέναντι στη Μεταναστευτική Πολιτική
  • Στάσεις απέναντι στα δικαιώματα των μεταναστών