Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Μετανάστευση

Έρευνα για τη Μετανάστευση, 2008

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Forum ΑΓΟΡΑ ΙΔΕΩΝ για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

  • Επιπτώσεις Μετανάστευσης
  • Μεταναστευτική Πολιτική
  • Γνώμη για τους μετανάστες – Δικαιώματα