Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Διαφθορά

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2008

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης “Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς”.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Η έκταση της συνολικής διαφθοράς – Σύγκριση Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα
  • Κλίμακες μέτρησης στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς
    • Απόψεις για τη διαφθορά
    • Κλίμακα ιδεολογικής αποδοχής πράξεων διαφθοράς
    • Κλίμακα ανοχής απέναντι στη διαφθορά
    • Κλίμακα μέτρων αντιμετώπισης της διαφθοράς