Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Πολιτική & Εκλογές

Η ετήσια έρευνα της Public Issue για τους Θεσμούς

Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2014

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Η κοινή γνώμη απέναντι στην μεταπολίτευση

Έρευνες της Public Issue για την Γ' Ελληνική Δημοκρατία

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Η κοινή γνώμη απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Πως μεταβλήθηκαν οι στάσεις των πολιτών απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, την τελευταία 3ετία (2011-2014)


« Προηγούμενες Έρευνες