Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Εκδόσεις

Με την έκδοση των σημαντικότερων ερευνών του 2006 & 2007, εγκαινιάζουμε μια νέα εκδοτική πρωτοβουλία, παράλληλα με την ερευνητική μας δραστηριότητα. Η ετήσια έκδοση των ερευνών της Public Issue αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθότι -συνιστά το εντελώς αναγκαίο συμπλήρωμα και το επιστέγασμα της πολύχρονης ερευνητικής μας προσπάθειας.

Η καθιέρωση αυτής της σειράς κρίθηκε απαραίτητη για πολλούς λόγους. Τα τελευταία χρόνια, η δημοσίευση ερευνών κοινής γνώμης στα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, προσφέροντας χρήσιμα εμπειρικά στοιχεία, για κάποιες πλευρές της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας Ωστόσο, η πρόσληψη των ερευνών κοινής γνώμης από τα Μέσα δεν παύει να παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Οι ανάγκες απλοποίησης των μηνυμάτων, που εκπέμπουν, οδηγεί πολλές φορές και ανεξάρτητα από βουλήσεις στη σχηματοποίηση. Ακόμη, η επιλεκτική χρήση, που επιβάλλεται από τη φύση των Μέσων, κατακερματίζει τη λογική συνοχή και τη νοηματική συνέχεια της έρευνας. Οδηγεί δε σε μια αποσπασματική παρουσίαση της πληροφορίας, που αυτή παρέχει. Ακόμη και στην εφημερίδα, που, μεταξύ των τριών παραδοσιακών Μέσων αποτελεί την καλύτερη εκδοχή παρουσίασης αποτελεσμάτων ερευνών, είναι σχεδόν αδύνατον, λόγω έλλειψης χρόνου και χώρου, μια έρευνα κοινής γνώμης να παρουσιαστεί συνεκτικά και ολοκληρωμένα. Σημαντικά (κάποιες φορές τα σημαντικότερα) ευρήματα των ερευνών, τις περισσότερες φορές παραμένουν αναξιοποίητα, ή χάνονται μέσα στη ροή της καταιγιστικής υπερπληροφόρησης. Τα αδήριτα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλει και στα Μέσα Ενημέρωσης ο «γρήγορος χρόνος στην εποχή της πληροφορίας» (Thomas Hylland Eriksen 2005. H τυραννία της στιγμής. Αθήνα: εκδ.Σαββάλας) δεν επιτρέπουν ούτε στον ερευνητή, ούτε στο δημοσιογράφο να σκεφτούν, όπως χρειάζεται, ουσιαστικά και ενδελεχώς πάνω στα ερευνητικά δεδομένα. Έτσι, η ολοκληρωμένη επεξεργασία των ερευνών και η αναλυτική τους αξιολόγηση απαιτεί άλλο χρόνο και βεβαίως άλλο χώρο.

Έτσι δημιουργείται, αντικειμενικά, η ανάγκη για μια διαφορετική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων. Η συγκέντρωση και επανεπεξεργασία των ερευνών που πραγματοποιούνται, δεν αποκαλύπτει απλά και μόνον τον όγκο της ερευνητικής δουλειάς που έχει συντελεστεί. Αναδεικνύει, ταυτόχρονα, και την πληρότητα και τη συστηματικότητα, με την οποία η Public Issue καλύπτει διαχρονικά την αποτύπωση των κοινωνικών στάσεων, όχι μόνον απέναντι στα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

 Για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των εκδόσεων καλέστε στο 210-757 5000.

 

cover-2006-2-resized.jpg

cover-2007-resized.jpg