Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Μέσα Ενημέρωσης

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα ευρήματα των ερευνών της εταιρείας σχετικά με τη χρήση των Μέσων Ενημέρωσης από το κοινό, αλλά και τις αντιλήψεις των πολιτών απέναντι σε αυτά.

Βασικά Συμπεράσματα της Έρευνας για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008

Ανάλυση του

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Η «Εθνική Έρευνα για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» («Ε.Ε.Μ.Μ.Ε.» – 2007) διεξήχθη με σκοπό την αποτύπωση των χαρακτηριστικών χρήσης και προτίμησης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών.

Εισαγωγή στην παρουσίαση της «Εθνικής Έρευνας για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα – 2007»

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008

Ομιλία του κ. Ροδόλφου Μορώνη, Προέδρου – Διευθυντή Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για την Εθνική Έρευνα για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Σχόλια για την «Εθνική Έρευνα για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα – 2007»

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008

Ομιλία κ. Στέλιου Παπαθανασόπουλου, Προέδρου Τμήματος ΕΜΜΕ, Μέλους Δ.Σ. ΙΟΜ για την Εθνική Έρευνα για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Εθνική Έρευνα για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα – 2007

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.).

Τα θέματα της έρευνας:

  • Χρήση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
  • Συνήθειες τηλεθέασης
  • Στάσεις απέναντι στις ενημερωτικές εκπομπές, τις πολιτικές συζητήσεις & τα δελτία ειδήσεων
  • Νέες Τεχνολογίες & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  • Νέες μορφές τηλεθέασης και οικιακής ψυχαγωγίας
  • Συνήθειες οικιακής χρήσης video & DVD

Έρευνα για την κάλυψη της υπόθεσης Ζαχόπουλου από τους τηλεοπτικούς σταθμούς

Δευτέρα, 14 Ιανουάριου 2008

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 

Τα θέματα της έρευνας:

  • Η κάλυψη της υπόθεσης από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, σε σχέση με σημαντικότητα της, σύμφωνα με την άποψη των πολιτών
  • Βαθμός ευθύνης της Κυβέρνησης

Η σημερινή διπλή κρίση των κομμάτων και των Μέσων Ενημέρωσης

Κυριακή, 13 Ιανουάριου 2008

Ανάλυση του

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Τα μεταπολιτευτικά πολιτικά κόμματα και τα μεταπολιτευτικά μέσα ενημέρωσης σε τροχιά κοινωνικής απαξίωσης

Ελληνικός Δείκτης Εμπιστοσύνης στους Θεσμούς, Δεκέμβριος 2007

Τρίτη, 01 Ιανουάριου 2008

Ανάλυση του

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Η εμπιστοσύνη που τρέφουν οι πολίτες στου θεσμούς της διακυβέρνησης, της οικονομίας και της κοινωνίας αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας μιας χώρας. Η δημοσίευση, για πρώτη φορά, του Ελληνικού Δείκτη Εμπιστοσύνης στους Θεσμούς (GICI) παρέχει στους φορείς διαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό εργαλείο, για τη συγκριτική αξιολόγηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης σε σαράντα έξι θεσμούς.