Έρευνα για τις Κάμερες

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 606 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 18/01/2007.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 21/01/2007.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: