Γνώμη για το BREXIT – Μάιος 2016

55%

των πολιτών πιστεύει ότι συμφέρει την Ελλάδα να μείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3