Προβλήματα, Συνθήκες διαβίωσης & Αξιολόγηση Δημοτικού Έργου στο Δήμο Αθηναίων

Τηλεφωνική έρευνα στον Δήμο Αθήνας, σε δείγμα 617 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 14-15/04/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 20/04/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στην Αθήνα

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης κατά τομέα δημοτικής πολιτικής

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου

Προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για την Αθήνα

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Αθηναίων

Η παρουσίαση της έρευνας: