Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2006

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 606 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 11-12/01/2006.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 15/03/2006

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων

Οι Έλληνες καταναλωτές απέναντι στην κρίση των τροφίμων

Η παρουσίαση της έρευνας: