Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Η εικόνα των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Ποιοτική έρευνα για την εικόνα των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ.
Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.).
Παρουσιάστηκε: 02/06/2008

Χρόνος διεξαγωγής: Απρίλιος – Μάιος 2008.
Μεθοδολογία: είκοσι μία προσωπικές ανώνυμες συνεντεύξεις (in depth interviews).
Δείγμα: εκπρόσωποι και μέλη φορέων ατόμων με αναπηρία.

Ταυτότητα της έρευνας

image2.jpg

Ομάδες δείγματος

Κριτήρια επιλογής και κάποια χαρακτηριστικά του δείγματος:

* Για την ομάδα “νοητικής υστέρησης” μίλησαν αποκλειστικά γονείς παιδιών με νοητική υστέρηση.
Ενώ, για την ομάδα “ψυχικής υγείας” μίλησαν γονείς και ένας χρήστης υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Κεντρικοί άξονες διερεύνησης

Θεματικές ενότητες παρουσίασης

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε pdf

Η παρουσίαση της έρευνας: