Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Οι Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στη Γαλλία & τις ελληνογαλλικές σχέσεις

Δευτέρα, 09 Ιουνίου 2008

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.022 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 02-05/06/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 08/06/2008.

Τα αποτελέσματα της έρευνας: