Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Η κοινή γνώμη απέναντι στην μεταπολίτευση

Έρευνες της Public Issue για την Γ' Ελληνική Δημοκρατία

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες, σε δείγμα 800 ατόμων. Πραγματοποιηθήκαν τον Δεκέμβριο του 2007 και τον Οκτώβριο του 2011.

Τα κεφάλαια των ερευνών:

 Τα αποτελέσματα των ερευνών:

Αξιολόγηση των σημαντικών γεγονότων & των θεσμικών αλλαγών στη μεταπολίτευση

Αξιολόγηση των τομέων της Διακυβέρνησης στη Μεταπολίτευση, κατά περίοδο

Αξιολόγηση Εκλογών, Κυβερνήσεων & Αξιωματούχων