Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Η κοινή γνώμη απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 1.002 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 1-9/7/2014.

Τα θέματα της Έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

1

2

3

4

5