Εξειδικευμένη Αναζήτηση
Βαρόμετρο της Public Issue για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας, Μάιος 2014

Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.005 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 29/4-6/5/2014. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ.

Η Μεθοδολογία της εκτίμησης

Τι είναι η “εκτίμηση εκλογικής επιρροής” της Public Issue

Παρουσιάστηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 10/5/2014

Τα θέματα της Έρευνας:

1. Γενικό πολιτικό & κοινωνικό κλίμα

2. Αξιωματούχοι

3. Διακυβέρνηση & Πολιτικά κόμματα

4. Δημοτικές – Περιφερειακές εκλογές & Ευρωεκλογές 2014

5. Βουλευτικές εκλογές

Τα αποτελέσματα της έρευνας: