Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2007

Πέμπτη, 10 Ιανουάριου 2008

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.030 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 24/11 – 08/12/2007. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ελληνικής έκδοσης του περιοδικού «THE ECONOMIST».

Τα αποτελέσματα της έρευνας: