Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Η δημοτικότητα της Χρυσής Αυγής πριν & μετά τις εκλογές – κοινωνικά χαρακτηριστικά

Αθροιστικό αρχείο προεκλογικών & μετεκλογικών ερευνών Βαρομέτρου, Μάιος - Οκτώβριος 2012

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσίαζονται οι μεταβολές στη δημοτικότητα της Χρυσής Αυγής το μετεκλογικό τετράμηνο, κατά φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, θέση στην απασχόληση και αστικότητα. 

golden_dawn_popularity_profile.JPG