Η Κυπριακή Κοινή Γνώμη απέναντι στο Κυπριακό πρόβλημα και στις σχέσεις Ελλάδος – Κύπρου

Παγκύπρια τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 569 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω,09-11/05/2006. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 14/05/2006.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: