Εξειδικευμένη Αναζήτηση
Βαρόμετρο της Public Issue για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Πολιτικό Βαρόμετρο 102, 2ο έκτακτο κύμα – Β’ 15νθήμερο Μαρτίου 2012

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη, σε δείγμα 1.017 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, που διαθέτουν το εκλογικό δικαίωμα, 22-26/3/2012.Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ και της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Η μεθοδολογία του Πολιτικού Βαρόμετρου

Τι είναι η εκτίμηση εκλογικής επιρροής της Public Issue

Δημοσίευση: εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 1/4/2012

Τα θέματα του Βαρόμετρου:

Τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου σε pdf