Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Αφιέρωμα: ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση

30 χρόνια, 1981-2011

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 819 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 4-7/10/2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσίευση στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 16/10/2011

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε pdf

Η παρουσίαση της έρευνας: