Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Η «μανία» των δεκαδικών ψηφίων

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Η ψευδοεπιστημονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων δημιουργεί υπερβολικές προσδοκίες για τις πραγματικές δυνατότητες της μεθόδου και οδηγεί τελικά στην απαξίωσή τους

Ανάλυση του

ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ*

Σε όλο τον κόσμο, το σύνολο σχεδόν των εταιρειών δημοσκοπήσεων δημοσιεύει τα ποσοστά της εκλογικής επιρροής των κομμάτων στρογγυλοποιημένα στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό[1].

Σε αντίθεση με την διεθνή πρακτική, στην Ελλάδα, οι εταιρείες του κλάδου παρουσιάζουν τα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου με ακρίβεια ενός δεκάτου της εκατοστιαίας μονάδας (0,1%). Αυτός ο τρόπος παρουσίασης δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια παραπλανητική αίσθηση για την ακρίβεια των ερευνών και οδηγεί σε μια επικίνδυνη υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων των δημοσκοπήσεων να περιγράφουν τις τάσεις του εκλογικού σώματος.

Όταν είναι γνωστό, ότι σε ένα δείγμα 1000 ερωτώμενων το δειγματοληπτικό σφάλμα είναι περίπου +/- 3%, τι νόημα έχει ο ισχυρισμός, πως το «τάδε» κόμμα έχει επιρροή, για παράδειγμα, 34,7%; Μια στρογγυλοποίηση στο 34,5% ή ακόμα και στο 35% είναι αρκετή για να αποδώσει την εκλογική επιρροή του κόμματος, όπως αυτή μπορεί να προσεγγισθεί από μια δημοσκόπηση.

Επιπλέον, η εμμονή στην ακρίβεια των δεκαδικών ψηφίων οδηγεί πολλές φορές σε επισφαλή συμπεράσματα ακόμα και για το ποιο κόμμα προηγείται. Με δεδομένο το δειγματοληπτικό σφάλμα, πόσο αξιόπιστη είναι η εκτίμηση, ότι ένα κόμμα προηγείται, όταν η διαφορά του από το δεύτερο κόμμα είναι μικρότερη του 1% ή πολλές φορές και μικρότερη του 0,5%;

Η Public Issue, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, παρουσιάζει τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής σε κάθε μηνιαίο βαρόμετρο με ακρίβεια μισής εκατοστιαίας μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο, προκύπτει μια αξιόπιστη και επιστημονικά αποδεκτή προσέγγιση για την εκλογική επιρροή των κομμάτων.

Δεδομένης της σημερινής τάσης κατακερματισμού των κομμάτων, η επιλογή της ακρίβειας της μισής εκατοστιαίας μονάδας, έναντι της εκτίμησης με ακέραια ποσοστά, βοηθά στην καλύτερη εκτίμηση της επιρροής κυρίως των μικρότερων κομμάτων, για τα οποία η μεταβολή της επιρροής τους, κατά μισή εκατοστιαία μονάδα, έχει ιδιαίτερη σημασία.

[1] Βλέπε ενδεικτικά τις σελίδες http://ukpollingreport.co.uk/, www.pollingreport.com/2008.htm και http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm για τον τρόπο που παρουσιάζουν τις έρευνές τους διάφορες εταιρείες στην Μ. Βρετανία, στις ΗΠΑ και τη Γερμανία αντίστοιχα. Επιπλέον, πολλές ενώσεις εταιρειών δημοσκοπήσεων συνιστούν στα μέλη τους αυτήν την πρακτική. Βλέπε ενδεικτικά τη σελίδα της αμερικάνικης ένωσης NCPP.

*Ο Γιώργος Συμεωνίδης είναι μαθηματικός (M.Sc), αναλυτής στατιστικών υποδειγμάτων. Επιστημονικός συνεργάτης της Public Issue από το 2001.