Η μετάβαση στον Κοινοβουλευτισμό. Από το πείραμα Μαρκεζίνη στις εκλογές του 1974 (Χριστόφορος Βερναρδάκης και Γιάννης Μαυρής)

Το άρθρο περιγράφει αναλυτικά τη σύνθετη διαδικασία μετάβασης από τη δικτατορία στον κοινοβουλευτισμό. Στέκεται διεξοδικά στις δυναμικές της συγκυρίας και αναλύει προσεκτικά τις στρατηγικές και τις αντιθέσεις όλων των πρωταγωνιστών της εποχής (στρατός και επιμέρους μερίδες του, αστικό πολιτικό προσωπικό, Μοναρχία, αντιστασιακές πολιτικές δυνάμεις, ξένος παράγοντας). Βασική μεθοδολογική αρχή του άρθρου είναι να παρακολουθήσει όλες τις αντιφατικές στρατηγικές της περιόδου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η πορεία προς τον κοινοβουλευτισμό ούτε προδιαγεγραμμένη ήταν, πολύ δε περισσότερο η μορφή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που συγκροτήθηκε σταδιακά δεν ήταν παρά το αποτέλεσμα ενός πρωτότυπου ιστορικού συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ αντιτιθέμενων πόλων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.