Κύπρος Βουλευτικές Εκλογές 2011: 15η Παγκύπρια Έρευνα Πολιτικής Κουλτούρας & Εκλογικής Συμπεριφοράς

Παγκύπρια ποσοτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων σε δείγμα 1.200 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω με δικαίωμα ψήφου, 18/02-02/03/2011. Η έρευνα ήταν μια συνεργασία των εταιρειών PUBLIC ISSUE & CYMAR Market Research Ltd.
Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

Παρουσιάστηκε στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου: 17/03/2011

Τα θέματα της έρευνας:

 • Κατεύθυνση της χώρας
 • Το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας
 • Οικονομική κατάσταση της χώρας
 • Εκτίμηση για το προσωπικό εισόδημα
 • Εκτιμήσεις για την πιθανότητα επίλυσης του Κυπριακού σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν
 • Πρόβλεψη για την κατάληξη του Κυπριακού
 • Ικανοποίηση από τους χειρισμούς του προέδρου Χριστόφια
 • Ικανοποίηση από τη Βουλή & την αντιπολίτευση
 • Δημοτικότητα πολιτικών προσώπων
 • Χαρακτηριστικά της εικόνας των κομμάτων
 • Ενδιαφέρον για την πολιτική
 • Ενδιαφέρον για τις Βουλευτικές Εκλογές
 • Πρόθεση συμμετοχής στις Βουλευτικές Εκλογές
 • Παράσταση νίκης
 • Πρόθεση ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές
 • Κομματική συνοχή ψηφοφόρων 2006

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: