Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς – Η ετήσια έρευνα της Public Issue για το 2018

Πως η δεκαετία του Μνημονίου άλλαξε τις στάσεις των Ελλήνων πολιτών

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 6-16/11/2018.

Ποιους θεσμούς εμπιστεύεται και ποιους όχι η κοινή γνώμη σήμερα στην Ελλάδα – Νοέμβριος 2018

Εμπιστοσύνη  στους θεσμούς – Μεταβολές στην περίοδο διακυβέρνησης 2015-2018

Στρατός & Αστυνομία: οι θεσμοί που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες στην Ελλάδα. Στη δεκαετία του Μνημονίου, η κοινωνική εμπιστοσύνη στους συγκεκριμένους θεσμούς έχει αυξηθεί σημαντικά· σαφής ένδειξη μιας προϊούσας κοινωνικής συντηρητικοποίησης

Βουλή χωρίς πολιτικά κόμματα; Ενώ η εμπιστοσύνη στη Βουλή δείχνει να ανακάμπτει, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα πολιτικά κόμματα, που παραμένουν σχεδόν ολοκληρωτικά απαξιωμένα. Η τάση αυτή εδραιώθηκε διαχρονικά και σε μεγάλο βαθμό προϋπήρχε της οικονομικής κρίσης

Η εμπιστοσύνη σε θεσμούς αδιαμεσολάβητης λαϊκής κυριαρχίας, όπως ο Λαός (οι πολίτες) και τα Κοινωνικά κινήματα, που ενισχύθηκε στην πρώτη φάση της μνημονιακής περιόδου, εμφανίζει στην 3ετία 2015-2018 σαφή κάμψη

Η εμπιστοσύνη στις Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις μειώθηκε κατακόρυφα την τελευταία δεκαετία: Το ποσοστό των πολιτών που τις εμπιστεύεται, από 56% το 2009, καταγράφεται σήμερα σε μόλις 13% (-43%)

Μεταξύ των ΜΜΕ, το Ραδιόφωνο παραμένει το πλέον αξιόπιστο (το εμπιστεύεται το 54%). Το Ίντερνετ διατηρεί μεν τη 2η θέση (41%), αλλά εμφανίζει σοβαρή υποχώρηση, σε σχέση με τη μέγιστη εμπιστοσύνη προς αυτό, που καταγράφηκε το 2008 (50%) & το 2011 (48%)

Η εμπιστοσύνη στις Εφημερίδες συρρικνώνεται (η ανάκαμψη του 2015 αποδείχθηκε συγκυριακή), ενώ η εμπιστοσύνη στην Τηλεόραση, που βρέθηκε στο ναδίρ το 2010-2014, ανακάμπτει (22%, +7%). Συνεχίζει, ωστόσο, να τοποθετείται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης