Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Προεδρικές Εκλογές Κύπρου 2018

Η ακτινογραφία της ψήφου στον Α' και Β' Γύρο

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Προεδρικές εκλογές Κύπρου 2018: η ακτινογραφία της ψήφου του Α' Γύρου

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Προεδρικές εκλογές Κύπρου 2018: η ακτινογραφία της ψήφου του Β' Γύρου