Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Αξιολόγηση των Υπουργών της Κυβέρνησης & των Στελεχών της Αντιπολίτευσης

Κυριακή, 24 Ιανουάριου 2010

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 846 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 18-21/01/2010. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 24/01/2010.

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: