Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Ελληνικός Δείκτης Εμπιστοσύνης στους Θεσμούς 2009

Κυριακή, 03 Ιανουάριου 2010

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.007 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 01-09/12/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 03/01/2010.

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: