Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Οι Έλληνες & η οικονομική κρίση: Ένας χρόνος μετά

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.011 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 26/11- 2/12/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 20/12/2009.

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: