Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Στάσεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο πανεπιστημιακό άσυλο & την αστυνομία

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 528 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 10/12/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 13/12/2009.

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: