Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Εθνική Έρευνα για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα – 2007

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008

Ποσοτική έρευνα κοινής γνώμης, με συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, σε δείγμα 2.995 ατόμων, ηλικίας 15 ετών και άνω. 05/05-13/06/2007. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.).

Παρουσιάστηκε στο Athens Plaza Hotel: 12/03/2008.

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Χρήση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Συνήθειες τηλεθέασης

Στάσεις απέναντι στις ενημερωτικές εκπομπές, τις πολιτικές συζητήσεις & τα δελτία ειδήσεων

Νέες Τεχνολογίες & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Νέες μορφές τηλεθέασης και οικιακής ψυχαγωγίας

Συνήθειες οικιακής χρήσης video & DVD