Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Ετήσια Έρευνα για την Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς

Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2015

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.013 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 5-11/11/2015.

Παρουσιάστηκε στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ: 29/11/2015

Εμπιστοσύνη σε θεσμούς:

Τα αποτελέσματα της έρευνας: