Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Εκλογές 9/2015 – Δημοκρατική Συμπαράταξη: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου

Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2015

Πηγή: Public Issue – Αθροιστικό αρχείο Προεκλογικών Βαρομέτρων (Ν=3.020 άτομα) – Σεπτέμβριος 2015

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου στη Δημοκρατική Συμπαράταξη:

1

2