Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Τα κριτήρια της ψήφου στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Οι λόγοι για τους οποίους οι ψηφοφόροι επιλέγουν το κόμμα τους (Αυθόρμητες απαντήσεις)

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 2.011 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 1-10/9/2015. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του The Press Project.

Παρουσιάστηκε στο The Press Project: 16/9/2015

3

4

5

6

7

8

9

10