Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Η κοινωνιολογία της αποχής

Η κοινωνιολογία της εκλογικής βάσης των κομμάτων

Τα ιδεολογικά-πολιτικά ρεύματα σήμερα στην Ελλάδα: Η αυτοτοποθέτηση των ψηφοφόρων και η ιδεολογική συνοχή των κομμάτων

Μετεκλογικές αναλύσεις