Εξειδικευμένη Αναζήτηση
Βαρόμετρο της Public Issue για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Πολιτικό Βαρόμετρο 143, Απρίλιος 2015

Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue. Πραγματοποιείται από το 2004.

Δευτέρα, 06 Απριλίου 2015

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.004 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 26/3-2/4/2015. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΑΥΓΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Παρουσιάστηκε στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ: 5/4/2015

Τα θέματα της έρευνας:

1. Γενικό πολιτικό & κοινωνικό κλίμα

2. Αξιωματούχοι

3. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας πολιτικών αρχηγών

4.Κυβέρνηση & πολιτικό σύστημα

Τα αποτελέσματα της έρευνας: