10η Παγκύπρια Έρευνα Πολιτικής Κουλτούρας & Εκλογικής Συμπεριφοράς

Παγκύπρια ποσοτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων σε δείγμα 1.200 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 02-11/04/2006. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας: