Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Οικολογικό Βαρόμετρο Νο3

Τρίτη, 07 Απριλίου 2009

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 506 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 10-12/03/2009. Δημοσιεύθηκε: 07/04/2009.

Τα θέματα της έρευνας:

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009 (Νο3)

Τα ευρήματα της έρευνας:

Το Οικολογικό Βαρόμετρο της Public Issue στοχεύει στη συστηματική παρακολούθηση των στάσεων, των αντιλήψεων και των πρακτικών της ελληνικής κοινής γνώμης, απέναντι στο περιβάλλον και τις ταχύτατα συντελούμενες κλιματικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του 3ου κατά σειρά κύματος του Οικολογικού Βαρομέτρου, αποκτούν ιδιαίτερα σημαντική διάσταση, καθότι καταγράφονται αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και μάλιστα προς μία θετική κατεύθυνση, τόσο στις εν γένει αντιλήψεις, όσο και στις πρακτικές των Ελλήνων πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας προκύπτει ότι:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα του Οικολογικού Βαρομέτρου 2009 σε pdf

Ειδικό θέμα: Στάσεις απέναντι στην πυρηνική ενέργεια

Τα ευρήματα της έρευνας:

Ο εντεινόμενος δημόσιος διάλογος για την ενδεχόμενη κατασκευή και χρησιμοποίηση πυρηνικών εργοστασίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ανακίνηση του θέματος στις γειτονικές χώρες που κινούνται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν αναδείξει το εν λόγω θέμα και στην ημερήσια διάταξη της εγχώριας επικαιρότητας. Ως εκ τούτου, το ειδικό θέμα του Οικολογικού Βαρομέτρου της Public Issue για το 2009 επικεντρώνεται, για πρώτη φορά, στις στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην πυρηνική ενέργεια.
Σε γενικές γραμμές, διαπιστώνεται αρνητική στάση της κοινής γνώμης, απέναντι στην πυρηνική ενέργεια και στην ενδεχόμενη χρήση της, για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Τα Βασικά ευρήματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα του Ειδικού θέματος: Στάσεις απέναντι στην πυρηνική ενέργεια σε pdf