Εξειδικευμένη Αναζήτηση
Βαρόμετρο της Public Issue για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Βουλευτικές Εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015 – 4ο κύμα (20-23/1/2015)

Εκτίμηση εκλογικής επιρροής

Παρασκευή, 23 Ιανουάριου 2015

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.033 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 20-23/1/2015. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΑΥΓΗ.

Η Μεθοδολογία της εκτίμησης

Τι είναι η “εκτίμηση εκλογικής επιρροής” της Public Issue

Ανάρτηση: Παρασκευή 23/1/2015, 20:45.

3

4

5