Εξειδικευμένη Αναζήτηση
Βαρόμετρο της Public Issue για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας, Ιανουάριος 2015

Κυριακή, 11 Ιανουάριου 2015

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.005 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 2-9/1/2015. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΑΥΓΗ.

Η Μεθοδολογία της εκτίμησης

Τι είναι η “εκτίμηση εκλογικής επιρροής” της Public Issue

Παρουσιάστηκε στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ: 11/1/2015

Τα θέματα της Έρευνας:

1. Γενικό πολιτικό & κοινωνικό κλίμα

2. Αξιωματούχοι

3. Κυβέρνηση & Πολιτικό σύστημα

4. Βουλευτικές εκλογές

Τα αποτελέσματα της έρευνας: