Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Η ετήσια έρευνα της Public Issue για τους Θεσμούς

Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2014

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.007 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 13-20/10/2014. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ.

 

Παρουσιάστηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 8 & 10/11/2014

 

Εμπιστοσύνη σε θεσμούς:

 

Τα αποτελέσματα της Έρευνας: