Εξειδικευμένη Αναζήτηση
Βαρόμετρο της Public Issue για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας, Οκτώβριος 2014

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.007 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 13-20/10/2014. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ.

Η Μεθοδολογία της εκτίμησης

Τι είναι η “εκτίμηση εκλογικής επιρροής” της Public Issue

Παρουσιάστηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 25/10/2014

Τα θέματα της Έρευνας:

1. Γενικό πολιτικό & κοινωνικό κλίμα

2. Αξιωματούχοι

3. Κυβέρνηση & Πολιτικό σύστημα

4. Βουλευτικές εκλογές

Τα αποτελέσματα της έρευνας: